CAREX

LEŠTENIE SVETIEL SVOJPOMOCNE

 

 

 

 

Leštenie svetlometov

 

UPOZORNENIE: K dokonalej renovácii povrchu je vhodné použitie vŕtačku s reguláciou otáčok.

Touto sadou postupným brúsením úplne odstránite škrabance, praskliny a iné nedokonalosti z povrchu časti, ktorú chcete renovovať (ďalej len RČ - renovovaná časť) a následným leštením docielite optického stavu povrchu zhodného s novým.

Počas brúsenia je RČ matná, úplnú čírosť a lesk jej navrátite leštením.

POSTUP RENOVÁCIE TVRDENÝCH PLASTOV svetlometov predných a zadných (koncových) zadné svetlá stačí preleštiť nie je potrebné ich brúsiť: Starostlivo umyte a osušte časť, ktorú chcete renovovať. RČ nie je nutné demontovať, ak zakryjete všetky okolité časti napríklad maliarskou lepiacou páskou, aby sa postupným brúsením neponičili. RČ aj unášač udržujte počas renovácie v maximálnej čistote.

Pri malom poškodení povrchu RČ zvoľte počiatočnú zrnitosť kotúča P1200 alebo P2000 (napríklad pre ryhy z automuvývariek). Ak chcete z RČ iba odstrániť zoxidovanú vrstvu a povrch oživiť (zadné svetlá), vykonajte zaleštenie RČ leštiacou pastou CAREX použitím molitanového kotúča navlhčeného čistou vodou.

V prípade viditelnejších vád vyberte najviac poškodené miesto RČ a pokúste sa tu po dobu cca 5 sekúnd (podľa postupu uvedeného v bode 1.) vybrúsiť nasucho pomocou P600 všetky povrchové škrabance a nedokonalosti tak, aby po umytí a osušení RC neboli viditeľné a povrch zostal matný, iba so stopami po brúsení. Ak nedošlo k odstráneniu všetkých vád, sú veľmi hlboké, alebo je povrch príliš tvrdý.

V tomto prípade použite P240 a celý povrch opäť zabrúste nasucho. Použite nízke otáčky vŕtačky a brúste celú plochu RČ naraz. Nebrúste na jednom mieste! Povrch sa zahrieva, ale nesmie páliť, kontrolujte ho preto dotykom. Je vhodné brúsiť tak, aby stopy po brúsení na povrchu RČ boli vždy kolmo ku stopám, ktoré zanechal predchádzajúci brúsny kotúč.

Je nutné, aby brúsne kotúče boli počas brúsenia v kontakte s RČ iba svojim polomerom, nie celým svojím priemerom. Ak sa tvoria počas brúsenia na povrchu "mapy", je to z toho dôvodu, že na časti povrchu je už číry krycí lak zbrúsený a na časti ešte zostal. Je teda nutné aj zvyšok laku ďalším brúsením odstrániť.

1. BRÚSENIE:

Zostavte unášač (suchý zips) zaskrutkovaním stopky a jej dotiahnutím.

Unášač upnite do vretena vŕtačky. Suchým zipsom prichyťte brúsny kotúč požadovanej zrnitosti, resp. molitanový leštiaci kotúč, v prípade leštenia. Počas brúsenia (okrem P240 a P600) je nutné RČ zvlhčovať vodou napríklad použitím rozprašovača, RČ nesmie na povrchu zasychať.

Pri brúsení volte nižšie až stredné otáčky vŕtačky tak, aby nedochádzalo k nadmernému striekaniu vody. Po obrúsení povrchu umyte RČ najlepšie tečúcou vodou a opakujte celý postup, tento krát však použite brúsny kotúč s vyšším číslom (jemnejšia zrnitosť).

Odporúčame celú plochu dôkladne brúsiť každou zrnitosťou 2x. Medzitým vždy povrch aj brusný kotúč umyte (v prípade P240 a P600 očistite nasucho). Výsledkom bude jemný povrch RL, pripravený na konečné leštenie.

Po použití brúsneho kotúča s číslom 3000 a dôkladnom opláchnutí RČ aj unášača nasleduje leštenie RČ.

2. LEŠTENIE:

K unášaču pripevnite navlhčený molitanový leštiaci kotúč, na ktorý naneste prstom k jeho stredu malé množstvo leštiacej pasty CAREX.

Pre leštenie používajte stredné otáčky aj prítlak. Povrch RČ nesmie pri leštení vyschnúť, preto ho priebežne vlhčite čistou vodou, prípadne na leštiaci molitan pridávajte pastu CAREX. Zhruba po 3 minútach dôkladne umyte RČ čistou vodou a vysušte jemnou mäkkou tkaninou.

V prípade potreby celý proces leštenia 2-3x opakujte. Posledné leštenie vykonávajte pastou nasýteným molitanom, až do úplného zaschnutia povrchu.

Na záver umyte svetlomety čistou teplou vodou a opäť vysušte.

3. FINÁLNA OCHRANA:

Pre ochranu povrchu po renovácii pred poveternostnými vplyvmi a zvýšenie jeho UV stability naneste pomocou leštiaceho aplikátora malé množstvo karnaubského vosku a rozotrite dôkladne > po celej ploche do tenkej vrstvy. Po 20tlch minútach zaschnutý vosk dôkladne druhým aplikátorom ručne rozleštite. Pre dlhodobo dokonalý vzhľad renovovaného povrchu svetlometov stačí občasné preleštenie zvyšnou pastou CAREX.

Na umývanie a ochranu celej karosérie odporúčame používať výhradne Car Shampoo CAREX so zrkadlovým efektom povrchu a ďalšie profesionálne prípravky CAREX pre dokonalé, účinné a šetrné čistenie a konzerváciu interiéru a exteriéru Vášho automobilu.

Vyvarujte sa používania abrazívnych a agresívnych čistiacich prostriedkov, ošetrovania a leštenia renovovaných častí pomocou prípravkov určených na lak, odstraňovania námrazy škrabkou alebo odmrazovačom a ostriekania svetlometov zimnou zmesou do ostrekovačov Všetky tieto postupy všeobecne urýchľujú starnutie všetkých i nových svetlometov a plastov, dochádza tak ku zmatneniu a žltnutiu čírych plastov, plexi a polykarbonátov. Pri práci dodržujte bezpečnosť práce, používajte ochranné okuliare, rukavice a riaďte sa bezpečnostnými pokynmi, ktoré sú uvedené v návode na použitie vŕtačky / leštičky, ktorou renováciu vykonávate.

Výrobca aj predajca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím SADY NA RENOVÁCIU povrchu tvrdených plastov, plexi a polykarbonátu CAREX. Za predpokladu, že svetlá (svetlomety, xenony, Bixenony, LED svetlá, halogénové svetlá, zadné svetlá) sú v dobrom stave a nieje za potreby ich brúsiť použite nasledovný postup:

Pokiaľ chcete svetlá iba preleštiť a vrátiť im nový vzhľad (predné a zadné svetlá) nemusíte použiť brúsne kotúče, použijete iba leštiacu pastu, penový molitanový kotúč musí byť stále mierne navlhčený vodou, povrch nesmie v štádiu leštenia vyschnúť. V prípade potreby celý proces leštenia 2-3x opakujte.

Posledné leštenie vykonávajte pastou nasýteným molitanom, až do úplného zaschnutia povrchu.

Na záver umyte svetlomety čistou teplou vodou a opäť vysušte. Následne svetlá zakonzervujete pravým karnaubským voskom zo sady Carex.

Pre ochranu povrchu po renovácii pred poveternostnými vplyvmi a zvýšenie jeho UV stability naneste pomocou leštiaceho aplikátora malé množstvo karnaubského vosku a rozotrite dôkladne po celej ploche do tenkej vrstvy.

Po 20tich minútach zaschnutý vosk dôkladne druhým aplikátorom ručne rozleštite.

 

 

 

leštenie svetiel,renovácia svetlometov,oprava starých svetiel,carex,carex sady,

 

 

 

AUTOBAZAR   DENNÉ SVIETENIE   XENÓNY-VÝBOJKY   NAJLACNEJŠÍ ESHOP   OPRAVA SVETIEL

CAREX-LEŠTENIE SVETIEL   LED ŽIAROVKY   MAJÁKY | STROBOSKOPY | SIRÉNY   LED DENNÉ SVETLÁ

DESIGN BY BMWEB ALL RIGHTS RESERVED © 2015

ZÁMOČNÍCTVO   XMEN MAGAZÍN   DEKORÁCIE STIEN